VAKFIMIZ HAKKINDA

VAKFIMIZIN AMACI VE MİSYONU

Yüce Allah’ın son Resulü Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimize yaratıcı ilahi güç tarafından tebliğ edilen Dini mübini İslamın ve onun uygulamalarını noksansız olarak yerine getiren yüce insanlardan birisi olan Hz İmam Zeynel Abidindir. İslami lejant ve kayıtlara dayanarak Medine’de zindanda zehirlettirilmek suretiyle şehit edilişinden sonra 72 parçaya bölündüğü, herbir parçasının bir türbeye yerleştirildiği ve bir türbesinin de Malatya ili Battalgazi ilçesi Atabey (Etebek) yöresinde olduğu kabul görmektedir. Asırlardan beri halkın inanç ve belleğinde yer ettiği, İslam dinine ve Ehli-Beyt inancına sahip vatandaşlarımız tarafından bu mübarek zatın türbesi Türkiye’nin her köşesinden gelen sevenleri tarafından devamlı olarak ziyaret edilmekte olup, kurbanlar kesilmekte, adaklar yerine getirilmektedir.

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı 12,125 m2 lik bir alana sahip olup Türbe binasının dışında bir Cem evi kompleksimiz  vardır. Cemevi kompleksimiz 3 kat ve bir terastan oluşmaktadır. Cemevinin 1. Katında kurban kesim yeri, mutfak ve yemek salonu, bay ve bayan tuvaletleri bulunmakta olup, 2. Katında Cem evi, toplantı salonu ve Yönetici odası yer almaktadır. 3. Kat ise şimdilik depo ve misafirhane olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bahçemizde değişik türden ağaçlandırma ve çiçeklendirme yapılarak güzel bir görüntü yaratılmaya  çalışılmıştır. Bahçemizde yaklaşık 300 kişinin yararlanabileceği kapalı oturma alanları yapılmış, çocuklar içinse geniş bir çocuk bahçesi tanzim edilmiştir.

Vakfımızı ziyarete gelen misafirleri ağırlarken ziyaretçiler arasında hiçbir ayrım yapmadan 72 millete bir bakma felsefesi anlayışına uygun olarak herkese eşit ve tarafsız bir şekilde hizmet verilmektedir.

Vakfımız Alevi inanç gelenek ve göreneklerini yaşatmak için her yıl düzenli olara olarak Muharrem Orucu Etkinlikleri, Aşure Çorbası, Abdal Musa Birlik Lokmaları, Hızır Kömbesi Etkinlikleri ile inanç turları düzenlemekte, Cem Vakfı Malatya Şubesi ile birlikte yerel boyutta büyük törenler yapmaktayız.

VAKFIMIZIN AMAÇLARI ŞUNLARDIR:

1- Atatürk ilke ve devrimlerine sadakat la bağlı olmak.

2- Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetine bağlı olmak

3- Büyük Türk milleti olarak ülkesiyle milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşamak.

4- Allah, Muhammed, Ali ve Ehli-Beyt yolunda ayrımsız koşulsuz tüm insanlara hizmet etmek.

5- Amacımız tüm evrende Sevgiyi, Barışı ve Kardeşliği tesis etmektir

TÜRBE ZİYARETLERİN ÖNEMİ :

Aleviler türbelere niye rağbet ederler? Aleviler kutlu saydıkları bu insanların inancını, düşüncesini, yaşatmak için bu insanların adlarına dergâhlar, türbeler inşa edip insanları bu kutlu insanların manevi şahsiyetleri etrafında toplamak ve bu insanların inançlarını yaşatmak için yaparlar. Sanki onlar buradaymış gibi davranıp ona göre saygı gösterirler onların ölmediğine inanır, onların
makamlarını büyük bir saygı ve hürmetle ziyaret ederler. Biz Aleviler illa da
onların bedenlerinin burada olmasını çok önemsemezler, onların manevi
şahsiyetleri önemlidir. Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil. Bu kutlu insanların sadece bedenleri yok olmuştur canları değil onlar ölümsüzdürler. O kutlu insanlar hep sevenleriyle beraberdir ayrı gayrı değildir.