ATABEY KÖYÜ VE İMAM ZEYNEL ABİDİNİN

                             KÖYE GELİŞ TARİHÇESİ

Atabey Köyü halk ağzıyla (Etebek) köyünün tarihçesi şöyledir

Kayıt :Kanuni devri Malatya Tahrir defterinden alınmıştır

Atabey Mescidi köyü (1560) Yılı Neferan (67) Vergi veren erkek sayısı

Hane (62) Mücerred (4) Evlenmemiş erkek İmam (1) Kişi.

Sayfa 14 = Atabey Mezrası (1560) Yılı KARKAVUN Mezrasının yanında

Şehir Nahiyesine bağlı vergileri doğrudan Padişaha gönderiliyor

Sayfa 32 = Atabey Mescidine gelir getiren Mezra CEYŞİ Mezrası

(1560) yılı CEYŞİ Mezrası aşağı TEKÜDER yeni adı İMAMLI köyünün

Yanında CEYŞİ Şehir Nahiyesine bağlı yeni adı BATTALGAZİ CEYŞİNİN

(6000 )Akçelik yıllık Vergisinin( 1500) Akçesi Atabey Mescidi için ödeniyor.

Sayfa 42 = Atabey Mescidinin Osmanlıdan evvel MEMLÜKLER döneminde de

Buranın Mescid olduğu anlaşılmaktadır.

MEMLÜK Devleti (1361-1517 )Yılları arasında Malatya da hüküm sürmüşlerdir

KAYNAK : Mustafa Nihat Özon

Osmanlıca Türkçe Sözlük adlı eserinden alınmıştır

KAYIT : Müseyip Gazi Kerbalanın intikamı adlı eserinde şöyle ifade ediyor

İmam Zeynel Abidinin Kayser Rum padişahına misafir olduğu ve burada

Bir zaman kaldığı buradan Eskimalatyaya geldiği burada bir süre kaldığı

Ve kaldığı süre içerisinde burada imamlık yaptığı ifade edilmektedir

Tarihi kayıtlara göre Atabey köyü Kayser Ruma bağlı Müslüman bir belde

Olduğu ve Battal Gazininde İmam Zeynel Abidinin soyundan gelen bir nesil

Olduğu bilinen gerçektir.

İmam Zeynel Abidinin Hicri (38) Miladi 659 yılında Doğmuş ve Hicri(95) Miladi

717 yılında zalim Emevi Padişahı Abdülmelik tarafından Medine de Zehirletilerek

 Şehit edilmiş ve zalimler tarafından  mübarek zatın vücudu’nun param parça edildiği ve bu sırada üç gün bu bölgenin toz duman içinde kaldığı rivayet edilmektedir.

bu esnada orada görevli bir Türk kumandan olan Atabey veya Etem Bey isimli

Ehli Beyt dostu olan zatı muhterem İmamın parçalanmış vücudundan sağ kolunu

Getirip Atabey (Etebek) diye kendi ismiyle anılan köye defnediyor ve o Tarihten

Bu güne kadar burası sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

İmam Zeynel Abidin adına bir çok yerde Türbesinin olduğu bilinen gerçektir

 bu olay onun mübarek vücudunun parçalandığının bir nişanesidir

Bu konuda Şah İsmail Hatayinin şiirlerine kulak verelim

                  İmam Zeynel parelendi bölündü

                  Ol İmam Bakıra secde kılındı

                  Caferi Sadıka erkan çalındı

                 Allah bir Muhammed Ali diyerek

Yine başka bir şiirinde Şah Hatayi Sultan şöyle diyor

                 Kırk pare bölündü Zeynel Abidin

                 Çekerim yasını hasbeten Lillah

Emevi zalimleri tarafından şehit edilip mübarek bedenini param parça edenler

İmam Zeynel abidin’in ismini bu dünyadan sonsuza kadar tamamen sileceklerini zannettiler Oysa onu sevenler o imamın her bir mübarek parçasından yeni  İmam Zeynel Abidinler meydana getirdiler hem de daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde

O mübarek zatın parçasının olduğu her yerde İmam Zeynel Abidin adına

Türbeler yaptılar ve her yıl milyonlarca seveni tarafından bu türbeler ziyaret

Edilmekte ve sevenleri tarafından İmam Zeynel Abidin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır bu böyle biline

                        TÜRBENİN YAPILIŞ HİKAYESİ

Atabey (Etebek) köyü Karakaya baraj gölü altında kalınca İmam Zeynel Abidin Türbesi 21-10-1986 yılında Malatya Valiliğinin izniyle İbrahim Ünverdi Dede

Öncülüğünde diğer sevenleriyle birlikte şimdi üzerinde bulunduğu mekana

Naklediliyor nakil işi gerçekleştiğinde ne gördükleri sorulduğunda İbrahim Dede

Şu cevabı veriyor (İbrahim Dede 20.06.1995 yılında hakkın rahmetine kavuştu)

Ben gördüklerimi anlatsam buna çok kişi inanmaz diyerek gördüklerinin bir kısmını anlatmıyor diğer olay şöyle gelişiyor Türbe açıldığında bir taş sandukanın olduğu İmam Zeynel Abidinin sağ kolunun içinde olduğu kolun hala canlı olduğu ve bu kolu sandukayla birlikte getirip kefenleyip yeni yerine nakledildiği rivayet edilmektedir

1988 yılında İbrahim Dede öncülüğünde Ayhan Durmaz ve diğer sevenleriyle

Birlikte ve halkımızın yardımlarıyla Türbe inşaatı başlıyor daha sonra İmam

Zeynel Abidin adına bir dernek kuruluyor sonra 29.05.1998 yılında dernekten

Vakfa dönüşüyor Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı ismi ile

Vakıf olarak insanlara hizmet ediyor.

Hz Muhammed buyuruyor ki benim Ehli Beytimi ziyaret etmek beni ziyaret

 Etmektir ve Tanrının gönlünü hoşnut etmektir diye buyurmaktadır öyleyse

Bu Türbeler Ehli-Beytin makamlarıdır buraları ziyaret etmek her mümin ve

Müslim için ziyaret edilesi vacip olan önemli yerlerdir